Firma KOMPONENTY, a. s. ZLÍN reaguje na přijatá opatření vlády a učinila od 16.3.2020 následující opatření k zamezení šíření koronaviru


– vyhlásila zákaz vstupu nepovolaným osobám do všech budov firmy

– zrušila veškerá osobní jednání s dodavateli a odběrateli

– veškerá komunikace je prováděná pouze telefonicky nebo mailem

– nezbytný kontakt s osobami externích firem je prováděn na označených místech firmy a to výhradně za použití respirátorů, rukavic a za dodržení zvýšených hygienických opatření ( jedná se o dopravce při expedici výrobků, při příjmu pošty, provádění nezbytných oprav apod.)

– dočasně je pozastaven příjem nových zaměstnanců

– byly přijaty další interní opatření pro ochranu vlastních zaměstnanců dle pokynů krizového výboru firmy


Reference