Certifikáty

PJ 2017

 

 

Firma KOMPONENTY, a.s. ZLÍN získala jako jedna z prvních firem v obuvnickém průmyslu v ČR certifikát systému jakosti podle mezinárodní normy ISO 9001, udělený společností Lloyd‘

s Register Quality Assurance.
Ve firmě zavedený systém řízení jakosti a obhájený certifikát systému jakosti dává záruku plnění veškerých požadavků mezinárodní normy ISO 9001, týkající se systému zabezpečení jakosti.

Cílem společnosti KOMPONENTY, a.s. ZLÍN je udržování a nepřetržité rozvíjení certifikovaného systému řízení jakosti. Řídící a kontrolní činnost managementu a úsilí všech zaměstnanců společnosti je směřováno k zabezpečení kvality všech fází výrobního procesu a dosažení maximální jakosti výrobků a tím spokojenosti zákazníků.

Krédem naší společnosti je spokojený zákazník, který dostane své zboží v požadované kvalitě, množství, v dohodnuté ceně a včas.

 

Reference